Oznámení o ochraně osobních údajů v programu Career Choice společnosti AMAZON

1 Úvod a rozsah

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů v programu Career Choice společnosti AMAZON („Oznámení“) popisujeme, jak společnost AMAZON a její přidružené organizace uvedené níže („AMAZON“ nebo „my“) zacházejí s osobními údaji zaměstnanců („Zaměstnanci“ nebo „vy“), kteří se zaregistrovali do programu AMAZON Career Choice Program („Career Choice“) a žádají o příslušnou podporu při vzdělávání na internetové platformě Career Choice („Platforma“). Používáním stránek vyjadřujete svůj souhlas s tímto oznámením, které může být čas od času pozměněno.

2 Kdo je správce?

Správce údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů je váš příslušný zaměstnavatel ze společnosti AMAZON („Správce údajů“). Chcete-li zjistit, kdo je vaším příslušným zaměstnavatelem ze společnosti AMAZON, prostudujte si pracovní smlouvu se společností AMAZON.

Za zpracování vašich osobních údajů navíc společně se správcem údajů zodpovídá Amazon.com, Inc. se sídlem P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA, („Spolusprávce“).

3 Zpracování vašich osobních údajů

Společnost AMAZON zpracovává vaše následující údaje (dále společně označované jako „Osobní údaje“):

 • Identifikační údaje (jméno, datum narození, přihlašovací jméno u společnosti AMAZON, ID průkazu AMAZON, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, finanční informace, IP adresu),

 • údaje o zaměstnání (informace o pracovním zařazení, kategorii pracovního místa, kódu pracovního místa, typu zaměstnance, stavu výplatní listiny, nadřízeném); a

 • údaje Career Choice (název školy, výuka/kurz, datum zahájení a ukončení výuky/kurzu, rozvrh hodin, dosažená osvědčení, doklady o výuce, dokončení programu a změně zaměstnání).

4 Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Tým AMAZON Career Choice („Tým“) a tým sdílených služeb lidských zdrojů společnosti AMAZON („ERC“) budou podporovat zaměstnance, kteří se programu Career Choice zúčastní.

Tým ERC nabízí podporu anglicky a španělsky mluvícím zaměstnancům z Kostariky a veškerou obecnou podporu všem zaměstnancům po celém světě v mnoha aspektech programu Career Choice. Tým Career Choice působí ve čtyřech evropských zemích a nabízí program zaměstnancům v devíti evropských zemích.

Vaše registrace na platformě a žádosti o úhradu budou přezkoumány a schváleny týmem ERC na základě požadavků na způsobilost. Informace o tom, zda máte na program nárok, naleznete na místní platformě. Studijní obory, na které se program vztahuje, jsou omezeny na ty, které jsou řízeny programem a uvedeny na webových stránkách. Bude vám poskytnuta finanční podpora, která pokrývá 95 % školného a kterou je nutné využít do čtyř let od zahájení prvního kurzu.

Tým rozesílá volitelné dotazníky, pomocí kterých se shromažďují informace o zkušenostech zaměstnanců v rámci programu Career Choice a o tom, jak mohou zaměstnanci získat co nejlepší podporu. Dotazníky jsou zasílány prostřednictvím společnosti Qualtrics a osobní údaje se ukládají u společnosti Qualtrics. V průzkumu se zpracovávají osobní údaje, jako jsou IP adresy, přihlašovací údaje, zkušenosti s programem, informace o dokončení programu, překážkách dokončení programu nebo povýšení na dobře placená pracovní místa atd.

5 Účely zpracování osobních údajů a právní základ

Společnost AMAZON zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • Posouzení, zda máte nárok na využívání programu Career Choice
 • Zpracování vaší registrace a žádosti o platbu
 • Úhrada školného / poskytnutí finanční podpory
 • Pro administrativní účely; účely ověřování a dokumentace
 • Poskytování informací prostřednictvím e-mailu o průběhu vaší žádosti a dalších informací, které požadujete ohledně stavu programu Career Choice
 • Ochrana našich práv a plnění našich zákonných povinností
 • Posouzení, jakou další podporu můžeme zaměstnancům poskytnout, abychom eliminovali překážky a pomohli jim v rámci kariérního postupu
 • Stanovení, zda jste změnili zaměstnání ve svém vybraném studijním oboru díky účasti v kurzech programu Career Choice

Výše uvedené údaje zpracováváme pro náš oprávněný zájem o posouzení vaší přihlášky a v některých případech ke splnění našich právních povinností.

6 Zveřejnění a přenos vašich osobních údajů

Společnost AMAZON sdílí vaše osobní údaje:

 • Se zaměstnanci společnosti AMAZON, a to pouze v nutných případech a pro účely popsané v kapitole 5 výše.
 • Po dokončení vaší registrace do programu Career Choice na platformě a žádosti o úhradu školného budou informace, které jste nahráli, zpřístupněny správci dat a spolusprávci, jak je uvedeno v kapitole 3 výše. Správce a spolusprávce údajů uzavřeli Standardní smluvní doložky pro převody ze správce na správce. Kopii našich standardních smluvních doložek můžete získat zasláním e-mailu na adresu eu-privacy-dsr@amazon.com.
 • S týmem, který je v kapitole 5 výše uveden jako zpracovatel údajů (zaměstnanci správce údajů a spolusprávce se sídlem buď v Seattlu, Washingtonu, nebo v příslušném evropském regionu, kde jste se zaregistrovali a přihlásili k programu Career Choice).
 • S týmem ERC, který je v kapitole 4 výše uveden jako zpracovatel údajů se sídlem v Kostarice pro anglicky a španělsky mluvící zaměstnance a pro všechny ostatní zaměstnance se sídlem v Praze v České republice a
 • s třetí stranou poskytující cloudové služby společnosti AMAZON, společností Salesforce.com, Inc. („Salesforce“), která poskytuje hosting platformy v USA jménem společnosti AMAZON jako zpracovatele údajů.
 • S třetí stranou poskytující služby společnosti AMAZON, společností Qualtrics, která poskytuje hosting osobních údajů v souvislosti s průzkumem a je certifikována štítem ochrany soukromí EU-USA, jak můžete vidět zde. Společnost AMAZON uzavřela se společností Qualtrics Dohodu o integraci, která obsahuje hlavní prvky Smlouvy o zpracování osobních údajů (ze dne 18. února 2018).
 • Partnerské školy společnosti Amazon, partnery zaměstnavatelů třetích stran [HERE - HYPERLINK] a kouči [HERE - HYPERLINK] vás mohou kontaktovat za účelem nabídky zápisu a služeb podpory souvisejících s vaším vzděláním či hledáním práce.

Někteří z příjemců vašich osobních údajů, kteří jsou uvedeni výše, se mohou nacházet v zemích (včetně Spojených států), které neposkytují úroveň ochrany údajů rovnocennou úrovni stanovené Evropskou unií a některými dalšími jurisdikcemi. Společnost AMAZON podnikne příslušné kroky k zajištění, že takovéto přenosy údajů budou v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

7 Doba uchovávání

Vaše osobní údaje ukládáme v souladu se zásadami uchování společnosti AMAZON.

8 Zabezpečení

Společnost AMAZON přijala příslušná technická, fyzická a organizační opatření, aby chránila vaše osobní údaje ve svém držení nebo pod svou kontrolou před ztrátou, krádeží, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním, napodobením, náhodným nebo nezákonným zničením a jinými nezákonnými formami používání.

9 Vaše práva

Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu nebo odstranění, požádat o přenositelnost údajů, omezit zpracování vašich osobních údajů nebo proti němu vznést námitku.

Chcete-li podat žádost týkající se osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:

career-choice-privacy-opt-out@amazon.com.

Stížnost můžete také podat u příslušného dozorčího úřadu.

10 Změny v tomto oznámení

Společnost AMAZON může toto oznámení čas od času aktualizovat a používání osobních údajů, které nyní shromažďujeme, podléhá oznámení platnému v době jejich použití. Kdykoli společnost AMAZON provede změnu, zveřejní aktualizované zásady na těchto stránkách. Doporučujeme vám, abyste naše oznámení pravidelně kontrolovali. Používáním našich stránek po zveřejnění změny v oznámení udělujete souhlas s aktualizovaným oznámením.